ekorecykling.cz

sber leaf

Ekorecykling.cz

Odpady se vykupují za nabídnuté a sjednané ceny a to přímo na provozovně v průmyslové zóně v Bolaticích, nebo po vzájemné dohodě zajistíme vhodný dovoz od zákazníka.

vzornik leaf

Přednosti:

green

Riziko:

- pokud si vyzkoušíte s námi spolupracovat, zalíbí se Vám to natolik, že už od nás neodejdete

firma leaf
kontakt

Naše firma u procesu předávání a přejímání z hlediska množství, druhu a kvality vyžaduje v prvopočátku účast pracovníků dodavatele, čímž se předejde případným nejasnostem a rozporům. Výsledkem je odsouhlasený bezproblémový dodací list, ve kterém jsou údaje nejenom o množství, ale i o kvalitě, druhu a odsouhlasených cenách. Součástí dohody je i termín splatnosti faktury s garantovaným termínem platby. Včasná a bezproblémová finanční úhrada dodávky je základem dlouhodobé spolupráce s jednotlivými obchodními partnery. Pokud je dodávka v hodnotě nad 10 tis Kč, požadujeme vystavení faktury. Toto se týká i dodávek bez limitu platby, pokud je dodavatel plátce DPH a toto chce proplatit. Potvrzený originál faktury s originálním razítkem a podpisy dodatečně zašle poštou na adresu odběratelské firmy.

Základní alternativa dopravy je, že si pro dodávky přijedeme sami. Další alternativou u větších dodávek je dovoz dopravou jednotlivých dodavatelů, nebo externí dopravou. Zajímavou alternativou je využití dodávkové sběrné služby, kde jednotlivé dodávky jsou realizovány prostřednictvím balíků o hmotnosti do 50 kg (např. PPL služba). Dodávky je možné převážit na obchodních cejchovaných váhách a to digitální manipulační, nebo stacionární mechanické. Větší dodávky je možné převážit externě na cejchované obchodní digitální silniční mostové váze v zemědělském družstvu (2,5 km) na Moravci Dolní Benešov, nebo v MSA Dolní Benešov (5 km). Obě nezávislé organizace vystaví řádný úřední doklad o vážení. Náklady vlastního vážení jdou na vrub odběratele.

Pokud dodavatel nabídne dražší komponenty (např. procesory), budou tyto převáženy na digitální váze s rozlišovací schopností 2 gramy. Při těchto setkáních budou žáci seznámeni se škodlivými dopady ukládání elektrošrotu, plastů a dalších odpadů na skládkách. Společnost UNIVElak Teplice a.s. umožní školám, které projeví zájem o exkurzi do našich provozů, ji absolvovat v dohodnutých termínech. S ohledem na to, že společnost UNIVElak Teplice a.s. recykluje a zpracovává především elektrošrot a plasty, budou mít účastníci setkání možnost prohlédnout si na videu způsob likvidace a recyklace výpočetní a kancelářské techniky i dalších elektrozařízení.

Taktéž uvidí v praxi příklady škodlivosti různých plastových materiálů i elektroodpadů a budou seznámeni s bližším pojmem odpady, ekologie a životní prostředí s doporučením jak přírodu a své okolí chránit pro budoucnost. Zvažte prosím, závažnost dané problematiky a v případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku na adresu společnosti UNIVElak Teplice a.s. Po jejím obdržení Vás budou naši pracovníci kontaktovat a projednají specifika vzájemné spolupráce tak, aby to v maximální míře vyhovovalo Vaší škole. Další podrobnosti a průběh soutěže lze najít i na naší.

Rules about electronic waste disposal

The use of electrical and electronic appliances has greatly increased during the last decades. Items like telecommunications equipment, computers, smartphones, medical instruments and vending machines are some of the many indispensable technologic tools of modern era. However, due to the harmful effects caused to our planet by the increasing levels of contamination, it is necessary to know how to responsibly recycle them. Skilled escorts can advise you regarding the best ways to generate a favorable impact on your health and the environment.

Contributing to environmental care through recycling process

Electronic and electrical wastes contaminate water and soil becoming a significant health hazard for people and other living beings. They contain harmful elements like mercury, arsenic and lead. Your acquainted escort can explain you how the constant contact with such compounds can create deposits on the tissues. This situation can lead to short or long term organic damages.

In addition, most of the heavy metals contained on electronic devices participate in the formation of greenhouse gases. In order to prevent such side effects it is important to take these wastes to recycling facilities where they can receive an adequate treatment.

Experienced escorts like those from http://www.escortdirectory.com/ can recommend you non-profit foundations where you can take your disused electronic equipment. They refurbish and repair such resources so they donate them to educational establishments and non-profit social organizations.

The idea behind this initiative is to prevent the accumulation of these items in landfills. Instead of that they can provide a valuable service to those who need these devices while at the same time, contamination is reduced.

Possible new uses for your old electronic and electrical devices

You can resort to the creativity of your favorite lady from the Escort Directory and ask her to suggest you some possible uses for your old devices. Electronic appliances can become really handy implements for you through the installation of adequate applications.

Those smartphones that you no longer use can be easily transformed into new tools. You could install on them an older operative system version to save some memory so you can run a few helpful applications.

For instance, proficient escorts can explain you the benefits of installing apps like Peel Smart Remote or IR Universal. These programs turn your smartphone into a wireless controller for any electronic device like a TV or a stereo.

You could also use your old smartphone as a security system. After all, it is equipped in a way that it can help you to monitor every corner of your house. You can resort to the app Alfred Labs security camera. In this way you can implement your own surveillance scheme without having to hire expensive services.

Let your adventurous escort show you how to transform your old device into an old game console. Emulators like Jnes and Project64 allow you to relive the funniest sessions you used to enjoy with Nintendo 64.

Transform your old device into a Chromebook so you can take the literary material that you enjoy the most with you to any trip instead of carrying printed editions.

Accomplished escorts can advise you the best way to use your old smartphone to amplify the capacity of your router. You could also turn it into a wireless access point creating your own private network at home.